Kohti kyberturvallisempaa työelämää

Juttu julkaistu alunperin TAMK.Nyt-sivuilla 24.7.2017

KOHTI KYBERTURVALLISEMPAA TYÖELÄMÄÄ

Tärkeään ja ajankohtaiseen osaamisalueeseen kohdistuva Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksen suorittanut Erkki Mäkelä on työskennellyt pitkään ICT-alalla.

– Tekniikka on kehittynyt servereistä pilvialustoihin ja näiden kahden ympäristön hybrideihin. Yritykset ja liiketoiminnat painiskelevat tuotantojärjestelmiensä ylläpidon ja kehityksen välillä. Tietoturva sekä siihen liittyvät prosessit jäävät monesti pienemmälle huomiolle, Mäkelä kertoo.

Mäkelä toimii järjestelmäasiantuntijana Accountor-konsernissa. Hänelle on jo kertynyt osaamista tekniikoista, prosesseista ja pilviratkaisuista, joten kyberturvallisuuden koulutus tarjosi hyvän jatkumon.

– Nyt pääsen hyödyntämään kokemustani tärkeällä turvallisuussektorilla.

Koulutuksen sisällöistä vastasivat TAMKin lehtoreiden lisäksi sivutoimiset opettajat, joilla on kokemusta kyberturvallisuuteen liittyvistä työtehtävistä. Lisäksi luennoimassa oli alan huippuasiantuntijoita. Lehtori Ville Haapakankaan mielestä kokeneita opiskelijoita on mukava opettaa. Työelämäkokemus näkyy erilaisena, laajempana perspektiivinä.

– Selkeä kokemuslisä tekee opetuksesta miellyttävää, vaikkakin haastavampaa. Työelämästä tulevat aikuisopiskelijat ovat yleensä hiukan motivoituneempia kuin nuoremmat opiskelijat. Osittain se saattaa johtua myös koulutuksen maksullisuudesta.

Aikuisopiskelijat haluavat myös enemmän vuorovaikutusta, joten tunneilla on varattava enemmän aikaa keskusteluun. Kaikkia opiskelijoita, nuoria ja kokeneempia, yhdistää se, että he haluavat tunneilla konkreettista tekemistä.

Nyt pääsen hyödyntämään kokemustani tärkeällä turvallisuussektorilla.

kyberturvallisuus2
Erikoistumiskoulutukseen osallistuvat pääsevät valmistautumaan työelämän mielenkiintoisiin, muuttuviin haasteisiin, sekä vertailemaan keskenään kokemuksia. Kuvassa vastuuopettaja Ville Haapakangas (keskellä) sekä opiskelijat Erkki Mäkelä (vas.) ja Mikko Niemi.

 

Joustavaa ja laadukasta koulutusta

Erkki Mäkelä kertoo opiskelleensa TAMKissa aiemminkin. Koulutukset ovat olleet hänen mielestään ajantasaisia, laadukkaita sekä joustavasti toteutettuja työssäkävijälle. Opiskelijat ovat päässeet vaikuttamaan myös koulutuksen sisältöön. Lopputyö on räätälöitävissä työnantajan tarpeisiin, jolloin kaikki osapuolet hyötyvät.

– Sovimme yhdessä työnantajan kanssa koulutuksen kustannusten jaosta sekä opiskeluun käytettävästä työajasta, Mäkelä sanoo.

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus pohjautuu laajaan työelämäselvitykseen. Koulutuksen päätteeksi opiskelijalla on osaamista parantaa oman työnsä sekä työnantajansa kyberturvallisuusvalmiuksia. Myös ICT-ratkaisujen kyberturvallisuuden toteuttamiseen ja testaamiseen liittyvä tekninen osaaminen kehittyy.

– Koulutus on tuonut minulle myös tällä alalla tärkeää uutta verkostoa, Mäkelä iloitsee.

 

TEKSTI: ANNI KILPELÄ  |  KUVAT: TIINA SUVANTO

 


Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi lakisääteinen koulutusmuoto korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tarve koulutukselle määritellään yhdessä ammattikorkeakoulujen ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

www.tamk.fi/erikoistumiskoulutukset