Kyberturvallisuuden koulutusta Tampere3-yhteistyönä

—–

Julkaistu myös tampere3.fi -sivuilla 

—–

Kyberturvallisuus on eri tahojen välistä yhteistyötä. Tässä hengessä rakentui keväällä yhteistyökuvio Tampereen ammattikorkeakoulun ja ja Tampereen teknillisen yliopiston kesken.

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus alkoi TAMKissa tammikuussa, ja kevääseen mennessä opiskelijat pääsivät  jo tositoimiin. Opintojaksolla Tunkeutumistestaus ja haavoittuvuuksien etsiminen he perehtyivät keinoihin, joilla  tietoteknisistä järjestelmistä ja tietoverkoista voidaan löytää hyväksikäyttöön altistavia turvallisuuspuutteita.

Kyberturvallisuuden opiskelijat TAMKin labrassa

Palaute harjoittelusta kyberturvallisuuslaboratorioissa oli realistisen positiivista:

Harjoitus oli mielenkiintoinen… oli kiva huomata, että on sitä jotain opittu, tosin opeteltavaankin vielä riittää.

Kivat tunkeutumiset oli, ja havainnot sekä ympäristöistä että ihmisistä hyvin positiiviset.

Opiskelijat tekivät lukuisia harjoituksia lehtori Ville Haapakankaan, joka vastaa TAMKin  kyberturvallisuuslaboratorion toiminnasta, johdolla. TTY:llä on käytössään oma laaja tietoturvaan liittyvä  laboratorioympäristönsä, TUTCyberLabs. Tohtorikoulutettava Markku Vajaranta vastaa tietotekniikan osuuden eli  TIECyberLabsin toiminnasta.

Ajatus yhteistyöstä opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä syntyi, kun Haapakangas ja Vajaranta kävivät yhdessä  läpi TAMKin kyberturvallisuuskoulutuksen sisältöjä ja erityisesti tunkeutumistestaukseen liittyvän opintojakson  osaamisia. Kevään jälkeen molemmat puuhamiehet olivat tyytyväisiä: tästä on hyvä jatkaa ja kehittää  vakiintuneempaa ja syvempääkin Tampere3-yhteistyötä.

Tammikuussa alkanut kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus jatkuu syksyllä. Myös silloin tehdään Tampere3-yhteistyötä muun muassa automaation tietoturvan opetuksessa ja harjoituksissa.

Lisätietoa:

Uudenuutukainen TUT Cyberlabs SecLab

TAMK.nyt: Kohti kyberturvallisempaa työelämää

Kyberturvallisuus – uhkia ja mahdollisuuksia

TAMKin kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus: ville.haapakangas@tamk.fi

TIECyberLabs: markku.vajaranta@tut.fi

 

 

Teksti ja kuvat: Ville Haapakangas