Kyberturvallisuuden erikoistusmiskoulutuksen 2017 opinnot päättyivät

Vuoden aikana opiskelijat suorittivat työn ohessa 30 op:n laajuisen erikoistumiskoulutuksen, johon sisältyi 5 op:n kehittämistehtävä. Itsenäisesti hankittujen kehittämistehtävien aiheet kuvasivat hyvin erittäin laajaa kyberturvallisuuden soveltamiskenttää: identiteetin ja pääsyn hallintaa, kyberturvallisuuden standardointeja, aluekuituverkon turvatekijöiden kartoitusta, prosessien kehittämistä jne.
Kehittämistehtävien esittämisen jälkeen opinnoista jäljelle jäi vain palautteen antaminen sekä loppuraportin palauttaminen. Näiden suoritusten jälkeen opiskelijat saavat koulutuksesta todistukset ja meitä on turvaamassa 19 uutta kyberturvallisuuden asiantuntijaa.
Erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja Ville Haapakangas kiittää valmistuvia opiskelijoille ahkeruudesta ja aktiivisuudesta, sekä toivottaa onnea ja menestystä jatkoon!
Ensi tammikuussa aloittaa uusi 20 opiskelijan ryhmä. Nykyinen ryhmä asetti heille riman kyllä jo erittäin korkealle.
Lisätietoja Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksesta tästä.
Kuvissa: erikoistumiskoulutuksen opiskelijat, lehtorit Ville Haapakangas ja Ari Rantanen, sekä TAMK EDUsta Merja Leinonen ja Tuula Malo.
Kuvaaja: Heini Pääkkönen